kezban günalp 13 Takipçi | 7 Takip
Kategorilerim
Aliexpress TR

Sevdiğim Fotoğraflar

Gitmek İstediğim Yerler

Benim Tarzım

Okumak İstediklerim

İzlediklerim

Gezdiğim Yerler

Evim İçin

Eğitim

Diğer İçeriklerim (23)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (13)

Merkez Bankası, kredi kartı azami faiz oranlarında değişiklik ya

2008-09-13 23:45:00

Merkez Bankası, kredi kartı azami faiz oranlarında değişiklik yapmadı. Yapılan duyuruda 01 Ekim 2008 – 31 Aralık 2008 tarihleri arasında kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı; Yeni Türk Lirası için yüzde 4,39, ABD doları için yüzde 2,54 ve Euro için yüzde 2,30, aylık azami gecikme faizi oranı ise Yeni Türk Lirası için yüzde 5,14, ABD doları için yüzde 3,11 ve Euro için ise yüzde 2,82 olarak belirlenmiştir. Denilmektedir. Detaylı bilgi http://www.tcmb.gov.tr/ adresinden edinilebilir. Devamı

Gayri nakdi krediler II

2008-04-05 19:39:00

Gayri Nakdi Krediler II Teminat Mektupları               Belli bir muhataba karşı mal veya hizmet olarak taahhüt altına girmiş kişi/kuruluşlara, taahhütlerini kısmen veya tamamen yerine getirmemeleri halinde muhatabın uğrayacağı zararı, lehdar kişi/firma adına banka olarak karşılayacağımızı garanti eden mektupların verilmesinde kullanılan bir kredi türüdür.   Garanti veren – Banka, Garanti alan – Muhatap, Garanti verilen – Lehdar,   Vadesiz Teminat Mektubu, Vadeli Teminat Mektubu,   Teminat Mektubu Çeşitleri   Geçici T/M             Geçici teminat mektupları bir ihaleye katılmak için, ihale makamına hitaben verilmektedir. Bu mektup ile ihale lehdarın üzerinde kalırsa, ihale ile ilgili sözleşmeyi imzalayacağı ve kesin teminat mektubunu vereceği garanti edilmektedir. Kesin T/M             Lehdarın mektupta belirlenen yükümlülüğü yerine getireceğini garati etmektedir. Avans T/M Yüklenicilere verilen avansların banka tarafından garanti edilmesidir. Mahkeme ve İcra Dairelerine hitaben T/M Bu tür mektuplar yürütmenin durdurulması, ihityati tedbir konulması, kaldırılması gibi nedenlerle verilir. Gümrüklere hitaben T/M Vergi resimlerin ve bunların cezalarının banka tarafından garanti edilmesidir.   İhracatta KDV iadesi için T/M             Ihracat KDV’den istisnadır. Bu işlemlere ait yüklenilen vergilerden indirm konusu yapılmayanların, mükelleflere iade edilmesi hükme bağlanmıştır. Vergi dairesi inceleme raporu yapmadan iade etmesi için ... Devamı

Gayri nakdi krediler I

2008-04-02 20:22:00

GAYRİ NAKDİ KREDİLER 1   Akreditif             Malların yüklenmesi ve akreditif şartlarında belirtilen vesaikin tanımlanan süre içinde ibraz edilmesi karşılığında, belirli meblağın satıcıya ödeneceğinin bankaca garanti edilmesidir. Hem ihracatçı hemde ithalatçıyı koruyan bir işlemdir. Ihracatçı malları akreditif şartlarında sevk ettiğinde mal bedelini tahsil edeceğinden emin olacaktır. Ithalatçı sevkiyatın yapılmış olduğu akreditif şartlarına uygun mal gönderildiğini gösteren belgeleri ihracatçı bankaya sunmadan önce ödeme yapılmayacağından emin olacaktır. Akreditif uluslararası ticarette çok geniş bir alanda bir ödeme ve garanti aracı olarak kullanılmaktadır.     Sight Akreditif Amir banka tarafından akreditif şartlarına uygun vesaikin akreditif vadesi içerisinde ibrazı üzerine ödeme yapılmasıdır. Vadeli Akreditif             Ithalatçı ödemeyi vesaiki alırken değil, vadede yapar. Akreditif vadesinden başka birde  ödeme vadesi vardır. Kırmızı Şartlı Akreditif (red clause)             Sevkiyattan önce bir kısım bedelin peşin ödendiği akrediftir. Yeşil Şartlı Akreditif (green clause)             Akreditif bedelinin mallar gönderilmeden once temin edilmesidir.       Yenilenen Akreditif             Yenilenen akreditif amiri ile lehdar arasında, devamlı bir iş illişkisi olduğunda kullanılan ve her sevkiyat için ayrı akreditif açılması yerine karşılaştırılan sure içinde yapılacak sevkiyatı kapsayacak şekilde açılan tek bir akrediti... Devamı