kezban günalp 13 Takipçi | 7 Takip
Kategorilerim
Aliexpress TR

Sevdiğim Fotoğraflar

Gitmek İstediğim Yerler

Benim Tarzım

Okumak İstediklerim

İzlediklerim

Gezdiğim Yerler

Evim İçin

Eğitim

Diğer İçeriklerim (23)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (13)

Nakdi Kredi Çeşitleri

2008-03-22 11:49:00

Borçlu Cari Hesap – Rotatif Kredi Belli bir vadede kullandırılan herhangi bir anda yada kısmi ödemelerle kapatılabilen, Değişken faiz oranlı, Dönem sonlarında faiz tahsilatı yapılır, Faiz üzerinden BSMV tahsil edilir, Dönem sonlarında müşteriye noterden hesap özeti gönderilir.   Spot Krediler Vade bellidir ve kredi vadede kapanır, Sabit faiz oranlıdır, Vadeden once tahsil edilen çek/senet krediden düşülemez, Vadede anapara ve faiz birlikte kapatılır. Erken Ödeme Opsiyonlu Spot Vade bellidir ancak vadeden önce kredi kapanabilir, Faiz oranı sabittir ancak spota göre yüksektir, Anapara ve faiz kapanışta ödenir. Kredili Mevduat Hesabı - KMH Vadesiz YTL hesabına tanımlanır, Kısa süreli kullandırımlar içindir, Faiz tahsilatı ay sonunda yapılır. İskonto – İştira Kredisi             Vadesi gelmemiş ticari alacakların nakde dönüştürülmesi iskonto veya iştira kredisi ile gerçekleştirilebilir, vadesi gelmemiş kambiyo senetlerinin vadesine kadar olan günlere ait faiz ve masraflar düşülerek vadesinde tahsil edilmek üzere banka tarafından temlik cirosu ile satın alınması şeklinde uygulanan kredi türüdür. Ödemeyerinin belediye hudutları içinde olması halinde “iskonto” dışında olması halinde ise “iştira” olarak adlandırılır. Döviz Kredisi             İhracatın finansmanı için ihracatçı firmalara kullandırılır. İhracat taahhüdü (yurda döviz getirme yükümlülüğü) karşılığında kullanılabilecek Kredi türüdür. Ihracat ve ihracat sayılan döviz kazandırıcı f... Devamı

Teminatlarına Göre Kredi Çeşitleri

2008-03-19 22:56:00

Açık Kredi             Kredibilitesi çok yüksek, mali yapısıyla ilgili herhangi bir risk endişesi duyulmayan müşterilere kullandırılan kredilerdir. Açık kredilerde müşterinin imzası dışında herhangi bir teminat yoktur, sadece genel Kredi sözleşmesi imzalanmaktadır.             Kefalet Karşılığı             Muteber bir yada daha fazla kefil karşılığı kullandırılan kredilerdir. İmzalarını müşterek borçlu müteselsil kefil olarak alınması esastır.             İpotek Karşılığı             Kredinin teminatında riski karşılayacak değeri olan bir gayrimenkul rehni yer alır.             Çek/senet Karşılığı             Teminata, gerçek ticari ilişkilerden kaynaklanan müşteri çek yada senetleri alınır.             Vesaik Mukabili             Teminata yüklemesi yapılmış ihracat vesaiki alınır.             Mal (emtia) Karşılığı             Teminata depolarda rehnedilmiş emtia alınır.             Nakit Karşılığı             Kredinin teminatını nakit sahibinden alınmış rehin sözleşmesi ve sistem blokesi oluşturur.             Hazine Bonosu Karşılığı             Teminatta hazine bonosu mevcuttur.           ... Devamı

krediyle ilgili kavramlar

2008-03-17 23:53:00

3D Dolu, Donuk, Dolaylı işlem Kredi limitinin tamamının “dolu”, tamamının yada bir kısmının hiçbir hareket olmadan uzun sure kullanılması “donuk”, aynı ortaklık yapısına sahip bir başka firmaya yapılan kullandırım “dolaylı” kullandırımdır. Temdit           Kullandırılan bir kredinin vadesinde yenilenmesi işlemidir. Münakale Genel Kredi limiti dahilinde kalarak münferit Kredi limitlerinde yapılan değişikliktir. Memzuç TCMB’nca firmaların bütün bankalardaki toplam limit ve risklerin görüntülenmesidir. Temerküz (Yoğunlaşma) Genel Kabul görmüş Kredi kullandırım standartları dağılım ilkesini benimser. Teminata alına çek/senetler, müşterilerin dağılımı gibi unsurlardaki yoğunlaşmadır. Valör Kredide faiz hesaplanmasına başlangıç teşkil eden gündür. Moralite Müşterilerin güvenirliği, yükümlülüklerini yerine getirme düzeyidir. Revize Onaylanan her Kredi limitinin bir süresi vardır sure bitiminde, limitin yenilenmesine denir. Temerrüt Müşterinin vadesinde krediyi ödeyememe halidir. Gerçek Müşteri Çeki/Senedi Gerçek bir ticari ilişkiden kaynaklanan çek ... Devamı