kezban günalp 13 Takipçi | 7 Takip
Kategorilerim
Aliexpress TR

Sevdiğim Fotoğraflar

Gitmek İstediğim Yerler

Benim Tarzım

Okumak İstediklerim

İzlediklerim

Gezdiğim Yerler

Evim İçin

Eğitim

Diğer İçeriklerim (23)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (13)

Krediyle ilgili kavramlar

2008-03-16 22:11:00

Aval Bir police üzerine bankanın kefaletini eklemesidir. Marj Kullandırılan kredilerde bırakılan emniyet payıdır. Kredi nedeniyle alınan teminatlarda fiyat vb gibi nedenlerden ortaya çıkabilecek ve önlenmesi mümkün olmayan düşüşleri karşılamak üzere bırakılan bir miktar pay olarak da düşünülebilir. Çek/senet marjı; teminata alınan çek/senetlerin, karşılıksız çıkma ihtimali ve faiz nedeniyle kullandırım mıktarının üzerinde alınmasıdır. Triyaj Teminata alınan çek/senetlerin; şekil şartları ve ödenebilirlik açısından incelenmesidir. Kredi Sözleşmesi (GKS) Kredi limit çıkmış müşterilere ve kefillere kulandırımdan önce imzalatılan banka sözleşmesidir. Seyyaliyet Kredinin hareketli kullandırılmasıdır. ... Devamı

Krediyle ilgili kavramlar

2008-03-15 16:28:00

Kredi Limiti Kredi onay makamı tarafından, kredilendirme prensipleri doğrultusunda gerçek yada tüzel kişilere tanınmış olan kullanılabilir parsal yada taahhütsel imkan. Plasman Müşterilere nakit olarak kullanıdırılan kredilere verilen ad. (Plasmanla risk arsındaki fark, plasman nakit olarak kullandırılan tüm kredileri tanımlamak için kullanılırken risk, nakit olsun gayri nakit olsun tüm kredilerin, belli bir tarihteki kulanılan kısımlarının toplamıdır.) Depasman Tanımlanmış olan limitin aşılması durumudur. Kredi Şartları Tahsis edilen Kredi limitin onay makamınca belirtilmiş, vade teminat vb koşullardır. Skoring Kredi limitin belirlenmiş kriterlere bağlı olarak sistemce belirlenmesidir. Kredi Ratingi Firma kredibilitesinin analiz edilerek belirli normlarda ifade edilmesidir. ... Devamı

Kredilerin Sınıflandırılması

2008-03-14 21:20:00

            Krediler değişik kriterler göz önünde bulundurularak sınıflandırılabilir. Ancak ana sınıflandırma, yapısal özellikleri dikkate alınarak yapılanıdır. Diğer ayrımlar, ana sıflandırmanın alt ayrımlarıdır.             Krediler, yapısal özellikleri dikkate alındığında 2’ye ayrılır. Bunlar;   Nakit krediler Gerçek yada tüzel kişilere nakit olarak, faiz ve komisyon veya sadece faiz karşılığı kullandırılan kredilerdir.   Gayrinakit krediler Nakit olamayan yani plasman özelliği taşımayan ancak bankayı risk altına sokmada nakit krediden farkı olmayan kredilerdir.             Tüm nakit ve gayrinakit krediler ayrıca, değişik bazı özellikler gözönünde bulundurularak alt ayrımlara tabi tutulabilir.   Teminatları Açısından -Teminatsız krediler -Teminatlı krediler       Vadeleri Açısından -Kısa vadeli krediler (1 yıla kadar) -Orta vadeli (1-3 yıl arası) -Uzun vadeli krediler (3 yıldan uzun)   Kullanım Amaçları Açısından -İşletme kredileri -Yatırım kredileri -Tüketici kredileri   Kaynaklarına Göre -Banka kaynaklı -Yabancı kaynaklı   ... Devamı