kezban günalp 13 Takipçi | 7 Takip
Kategorilerim
Aliexpress TR

Sevdiğim Fotoğraflar

Gitmek İstediğim Yerler

Benim Tarzım

Okumak İstediklerim

İzlediklerim

Gezdiğim Yerler

Evim İçin

Eğitim

Diğer İçeriklerim (23)
Tüm içeriklerim
Takipçilerim (13)

Teminatlarına Göre Kredi Çeşitleri

2008-03-19 22:56:00

Açık Kredi

            Kredibilitesi çok yüksek, mali yapısıyla ilgili herhangi bir risk endişesi duyulmayan müşterilere kullandırılan kredilerdir. Açık kredilerde müşterinin imzası dışında herhangi bir teminat yoktur, sadece genel Kredi sözleşmesi imzalanmaktadır.

            Kefalet Karşılığı

            Muteber bir yada daha fazla kefil karşılığı kullandırılan kredilerdir. İmzalarını müşterek borçlu müteselsil kefil olarak alınması esastır.

            İpotek Karşılığı

            Kredinin teminatında riski karşılayacak değeri olan bir gayrimenkul rehni yer alır.

            Çek/senet Karşılığı

            Teminata, gerçek ticari ilişkilerden kaynaklanan müşteri çek yada senetleri alınır.

            Vesaik Mukabili

            Teminata yüklemesi yapılmış ihracat vesaiki alınır.

            Mal (emtia) Karşılığı

            Teminata depolarda rehnedilmiş emtia alınır.

            Nakit Karşılığı

            Kredinin teminatını nakit sahibinden alınmış rehin sözleşmesi ve sistem blokesi oluşturur.

            Hazine Bonosu Karşılığı

            Teminatta hazine bonosu mevcuttur.

            İşletme Rehni Karşılığı

            Üretimde kullanılan makinalara ticaret sicilinden rehin konularak kullandırılır.

            Taşıt Rehni Karşılığı

            Kredinin teminatınını rehin konulmuş bir taşıt oluşturur.

            Alacağın Temliki Karşılığı

            BK 162 maddeye göre müşterinin ticari ilişkiden kaynaklanan alacağını bankaya devretmesi karşılığında kullandırılan bir kredidir.

            Akreditif Karşılığı

            Açılmış olan bir ihracat akreditifi karşılığında müşterinin yüklemesi yapılmış uygun vesaiki karşılında kullandırılan bir kredidir.

            Kontrgaranti Karşılığı

            Kredi teminatını bir başka bankanın garantisi oluşturur.

            Hisse Senedi Karşılığı

            Teminata muteber hisse senetleri alınarak kullandırılan kredilerdir.

1869
0
0
Yorum Yaz